Εκτύπωση

ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΡΟΥΣΩΝΑ το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες

1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ

2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΦΗ

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΗ & ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ

Οι αρμοδιότητες ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΡΟΥΣΩΝΑ είναι αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος ΚΑΠΗ ΓΑΖΙΟΥ, και είναι δυνατόν να ασκούν μερικές ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος : Κ Α Π Η ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κ Η Φ Η

• Το παραπάνω γραφείο του Κ Η Φ Η έχει σκοπό την παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον ,

• Την διατήρηση της συνοχής της οικογένειας ,

• Την εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος .

• Την αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού ,

• Την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των μελών της οικογένειας.